انکوباتور - Farsi

انکوباتور - Farsi

نسخه فارسی پادکست توسط دکتر مریم بختیاری و دکتر آیلار آهنگری، دو پزشک از ایران، ارائه می‌شود. هر ماه برای آگاهی از جدیدترین مطالعات و به‌روزرسانی‌ها در زمینه نئوناتولوژی به این پادکست گوش دهید.