ژورنال کلاب - 002

ژورنال کلاب - 002

incubator_farsi

دوستان عزیز سلام

به دومین اپیزود فارسی پادکست انکوباتور خوش آمدید. در این قسمت، ما 3 مقاله جذاب که به تازگی چاپ شده اند را مرور میکنیم. در مقاله اول، درباره قطع یا ادامه دادن داروهای ضد تشنج در نوزادان با تشنج در زمینه اسفیکسی صحبت میکنیم. سپس با یک کلینیکال ترایال به بحث کانترورشیال تغذیه حین درمان PDA می پردازیم و در آخر یک مقاله جذاب با محتوای ارتباط بالانس مایع در نوزاد و احتمال بروز عوارض بلند مدت تنفسی را مرور میکنیم.

لینک مستقیم مقالات در پایین این صفحه قابل دسترسی میباشد. همچنین شما میتوانید از خلاصه هایی که ما برای این مقالات آماده کردیم هم استفاده کنید

مریم و آیلار

The dilemma of feeding during the treatment of patent ductus arteriosus with oral ibuprofen in preterm infants ≤30 weeks of gestation—a randomized controlled trial - Journal of Perinatology
Journal of Perinatology - The dilemma of feeding during the treatment of patent ductus arteriosus with oral ibuprofen in preterm infants ≤30 weeks of gestation—a randomized controlled…
Antiseizure medication at discharge in infants with hypoxic-ischaemic encephalopathy: an observational study
Objectives To assess variability in continuation of antiseizure medication (ASM) at discharge and to evaluate if continuation of ASM at discharge is associated with death or disability among infants with hypoxic-ischaemic encephalopathy (HIE) and seizures. Design Retrospective study of infants enro…
Association of Fluid Balance With Respiratory Outcomes in Extremely Premature Neonates
This secondary analysis of a randomized clinical trial of neonates examines whether a more positive fluid balance during the first 2 postnatal weeks is associated with mechanical ventilation on postnatal day 14.